Tháng 6: Công đoàn Trung tâm ĐT&HTQT tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (04/07/2017)
 
Ngày 19/06/2017 Công đoàn Trung tâm Đào tạo và HTQT đã tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của công đoàn bộ phận và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2017-2022. 

Tham gia đại hội công đoàn có đại diện công đoàn cấp trên và đầy đủ thành viên công đoàn của Trung tâm ĐT&HTQT. Đại hội công đoàn đã bầu được chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự đại hội công đoàn nhà trường.

Một số hình ảnh:

20170619_110325.jpg

20170619_111903.jpg

20170619_112939.jpg

20170619_113737.jpg

20170619_113810.jpg

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến