Thời khóa biểu Đ10-CLC Học kỳ 2 năm học 2016-2017 có điều chỉnh lịch học lớp D10CLC-QLNL trong 2 tuần 27, 28 (tại đây)

Chi Tiết

SInh viên D11 tra cứu điểm thi Tiếng Anh 1 (lần 1) tại đây.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến