SInh viên D11 tra cứu điểm thi Tiếng Anh 1 (lần 1) tại đây.

Chi Tiết

Nhà trường trân trọng thông báo kết quả thi môn Tiếng Anh 1 (học kỳ 1) các lớp Đ10CLC theo file đính kèm như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến