Liên hệ (10/06/2015)
 

Liên hệ


Điện thoại: +04 2218 6100

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Điện lực, tầng 4, Nhà B, số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian làm việc:  Từ Thứ 2 đến thứ 6, sáng 7.30 – 11.30, chiều 1.30 – 4.30

Email: cict@epu.edu.vnTư vấn viên:

Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Vị trí

Điều phối viên chương trình

Đơn vị công tác

Trung tâm Đào tạo & HTQT

Điện thoại liên hệ

+84 912 468 912

vannth@epu.edu.vn

Địa chỉ

Tầng 4, Nhà B, Trường Đại học Điện lực


Ms. TỐNG THÙY VÂN  

Vị trí

Điều phối viên chương trình

Đơn vị công tác

Trung tâm Đào tạo & HTQT

Điện thoại liên hệ

+84 972052969

vantt@epu.edu.vn

Địa chỉ

Tầng 4, Nhà B, Trường Đại học Điện lực


Ms. NGUYỄN THỊ THU HÀ   

Vị trí

Tư vấn viên chương trình  

Đơn vị công tác

Trung tâm Đào tạo & HTQT

Điện thoại liên hệ

+84 982831404

nghean@epu.edu.vn

Địa chỉ

Tầng 4, Nhà B, Trường Đại học Điện lực


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến