Lựa Chọn Chuyên Ngành (13/08/2015)
 
Năm học 2017-2018 Nhà trường triển khai đào tạo chương trình chất lượng cao hệ đại học với 8 chuyên ngành:

-   Hệ thống điện (40 SV)                      -   Kế toán (40 SV) 

-   Công nghệ tự động (30 SV)              -   Tài chính (30 SV) 

-   Quản lý năng lượng (30 SV)             -   Quản trị kinh doanh (30 SV)

-   Điện tử viễn thông (30 SV)               -   Điện công nghiệp và dân dụng (40 SV)

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến