Nhà trường xin trân trọng thông báo Quyết định số 442/QĐ-ĐHĐL ngày 02/06/2016 về Mức thu học phí năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với sinh viên của Nhà trường như sau:

 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến