LỊCH TUẦN 47 (23/06/2013)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2012 - 2013

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

(Từ 17/6/2013 đến 22/6/2013)

 

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

Thứ 2


7h30

1h

P. HA

Giao ban đầu tuần

Ô. Hiệp

 

Ô. Hiền


 

Thứ 3


 7h30

Cả ngày

CS2

Trực CS2

 

B. Tuyên

7h30Cả buổiVPKHọp tổ hiệu chỉnh đề cương chi tiếtÔ HiềnCả tổ

Thứ 4


 Thứ 5


7h30

Cả buổi

CS1

Bảo vệ đồ án môn học các lớp các lớp Đ4

 

 

Cả khoa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6


 8h00

Cả buổi

CS1

Triển khai PTN XD để chuẩn bị nâng cấp

Ô. Hiền

Các GV 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy các lớp tại CS1 theo thời khoá biểuTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến