LỊCH NGHỈ HÈ KHOA CNCK (01/07/2013)
 
Các GV Khoa CNCK nghỉ hè từ ngày 6/7/2013 đến 12/8/2013. Trong thời gian trên, ai cần liên hệ với Khoa gọi điện quan số điện thoại Trưởng Khoa: 0915087590 (Thầy Hiền) hoặc giáo vụ Khoa: 0904555003 (Cô Tuyên)

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến