Lịch tuần 6 khoa CNCK (07/09/2013)
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2012 - 2013

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

(Từ 16/9/2013 đến 22/9/2013)

 

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

Thứ 2


7h30

1h

P. HA

Giao ban đầu tuần

Ô. Hiệp

 

Ô. Hiền


 

Thứ 3


 7h30

Cả ngày

CS2

Trực CS2

 

B. Tuyên
Thứ 4


7h30

Cả ngày
Nạp đầu đề tài tốt nghiệp

 


Cả khoa

Thứ 5


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6


 8h00

Cả buổi

CS1

Họp hội đồng KH-ĐT Khoa

Ô. Hiền

Các thành viên HĐ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy các lớp tại CS1 theo thời khoá biểu


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến