Các chuyên ngành đào tạo tuyển sinh năm 2014 của Khoa Công nghệ Cơ khí (21/02/2014)
 
Theo thông báo tuyển sinh 2014 của EPU, Khoa CNCK sẽ tuyển sinh các chuyên ngành và các hệ như sau

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

260

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: Xây dựng công trình điện, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,  Quản lý dự án và đầu tư xây dựng

D510102

A, A1

150

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

D510201

A, A1

55

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A, A1

55

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

160

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: Xây dựng công trình điện, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp,  Quản lý dự án và đầu tư xây dựng

C510102

A, A1

80

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

C510201

A, A1

40

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

A, A1

40

 

 

 

 


Khoa CNCK

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến