Thông báo các ngành học được liên thông và học bổ túc của Khoa Cơ khí (25/08/2009)
 

 

Khoa thông báo tới sinh viên dự thi

các ngành được phép liên thông

1) Ngành Công nghệ Cơ khí

TT

Các ngành cùng khối có thể dự thi

Các môn học bắt buộc học chuyển đổi

ĐVHT

1

Chế tạo máy

Không

 

2

Công nghệ cơ khí

Không

 

3

Cơ khí chế tạo

Không

 

4

Cơ điện tử

Không

 

5

Cơ tin kỹ thuật

 

 

 

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ CNC:

- Đồ gá và dụng cụ cắt

 

- Máy công cụ:

 

6

Gia công áp lực

 

7

Công nghệ Hàn

4

8

Đúc

3

9

Công nghệ vật liệu

3

10

Động lực (động cơ, ôtô, tàu thuỷ, thuỷ khí, hàng không)

3

11

Máy cơ khí (máy xây dựng, máy mỏ, cơ khí giao thông, máy hoá)

 

12

Cơ điện

 

13

Cơ khí nông nghiệp

 

2) Ngành Công nghệ Cơ điện tử

TT

Các ngành cùng khối có thể dự thi

Các môn học bắt buộc học chuyển đổi

ĐVHT

1

Cơ điện tử

Không

 

2

Cơ tin kỹ thuật

Không

 

3

Chế tạo máy

 

 

 

 

 

 

 

- Rô bốt Công nghiệp

- Điều khiển logic và lập trình PLC

- Vi xử lý

- Ngôn ngữ lập trình C

 

4

Công nghệ cơ khí

 

5

Cơ khí chế tạo

 

6

Gia công áp lực

 

7

Công nghệ Hàn

3

8

Đúc

3

9

Công nghệ vật liệu

3

10

Động lực (động cơ, ôtô, tàu thuỷ, thuỷ khí, hàng không)

3

11

Máy cơ khí (máy xây dựng, máy mỏ, cơ khí giao thông, máy hoá)

 

12

Cơ điện

 

13

Cơ khí nông nghiệp

 

3) Kinh phí học bổ sung các môn liên thông:        

-  Lệ phí học tập: 120.000đ/1ĐVHT

- Thời gian đăng ký học từ 24/8/2009 đến 05/9/2009

- Thời gian học: từ 07/9/2009 đến 11/10/2009 (việc bố trí lịch học và địa điểm học do khoa tự sắp xếp). Nộp báo cáo điểm về Phòng Đào tạo trước ngày 20/10/2009.

4) Đề cương ôn thi liên thông của 02 ngành dowload tại đây ==> ĐỀ CƯƠNG


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến