Cùng với việc bảo đảm đủ điện cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội đất nước, trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cần một khối lượng rất lớn các sản phẩm cơ khí điện để phục vụ yêu cầu phát triển nguồn và lưới điện. Đó là cơ hội phát triển dành cho các doanh nghiệp cơ khí điện, nhưng để biến những cơ hội này trở thành hiện thực, cần phải có những giải pháp hợp lý, khoa học và đồng bộ.

Chi Tiết

Công nghệ cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới. Ngày nay, tất cả các máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi (trên và dưới mặt đất, trên mặt biển, dưới đáy biển, trên trời, ngoài vũ trụ…) đều có sự đóng góp lớn của các nhà khoa học, các tổng công trình sư, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật , công nhân cơ khí.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến