Từ ngày 1/5/2012 Khoa CNCK chính thức chuyển về Phòng 102 Nhà M (Gần sân cầu lông) thuộc Cơ sở 1- Hoàng Quốc Việt

Chi Tiết

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo tới tất cả các giảng viên, sinh viên và cộng tác viên

Từ tháng 8/2009, tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động của Khoa, sinh viên và các cộng tác viên

sẽ được thông báo lên website này.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến