Lịch phát bằng và liên hoan chia tay sinh viên C5-CNCK (16/09/2009)
 

 

Trường Đại học Điện lực tổ chức phát bằng cho sinh viên khóa C5

Thời gian: 8h00 ngày 07 tháng 10 năm 2009 tại Cơ sở 1 trường Đại học Điện lực

Sau khi sinh viên nhận bằng. Cuối giời chiều (17h00) Khoa tổ chức chia tay sinh viên. Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến