Khoa tổ chức thi theo thời gian biểu trong file đính kèm
Lớp Đ5LT
Lớp Đ3

Chi Tiết

KHOA THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHO 02 NGÀNH CNCK VÀ CƠ ĐIỆN TỬ
www.epu.edu.vn/UpLoadFiles/12_11_20_04_08_37de cuong mon thi TOT NGHIEP nganh CNCK va Cơ dien tu.doc


Chi Tiết

 

Công ty Emtopia Việt nam là một công ty liên doanh với Nhật Bản về chế tạo Cơ khí đang tuyển dụng cử nhân ngành CNCK của Đại học Điện lực vừa tốt nghiệp

Chi Tiết

 

Đúng như lịch đã định, 8h sáng ngày thứ 7 (10/10) khoa CNCK

 đã tổ chức thành công buổi giao lưu và giới thiệu ngành nghề

 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến