VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA KHOA VÀ CƠ HỘI CHO CÁC BẠN SINH VIÊN:

Chi Tiết

 

1. Đối tác liên kết: Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm

Chi Tiết

 

 

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo

tuyển sinh hệ liên thông từ Trung học lên Cao Đẳng và Cao đẳng lên Đại học

Chi Tiết

 

Khoa thông báo tới sinh viên dự thi

các ngành được phép liên thông

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến