Khoa thông báo cho các sinh viên và cán bộ hướng dẫn về thời gian và nội dung cần thực hiện 02 đồ án môn học cho 02 lớp như sau:

Chi Tiết

 

1- Công nghệ Cơ khí: Mechanical Design

2- Công nghệ Cơ điện tử: Mechatronic

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến