Cơ cấu tổ chức (24/12/2010)
 
Maulogo.JPG

Địa chỉ: Phòng 205 Nhà A - Cơ sở 1; Phòng A202 - Cơ sở 2

235 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185580; Email: cnck@epu.edu.vn; website: me-epu.com


Ban chủ nhiệm Khoa
    

Trưởng Khoa
                        TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:  0915-025-155
 Email:           hienlt@epu.edu.vn

 hien5.JPG

Phó trưởng Khoa
                        TS. Bùi Văn Bình       

 Điện thoại:  0949-000-226
 Email:           binhbv@epu.edu.vn

 buibinh.JPG

 

 

Giáo vụ Khoa


                       CN. Nguyễn Thị Tuyên

 Điện thoại:  0904-555-003
 Email:           tuyennt@epu.edu.vn

 tuyen.jpg


  Tập thể chuyên gia    
           

 

 

1- GS.TSKH. Bành Tiến Long 

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Email: btlong@moet.gov.vn     

 

 


thay long.jpg


 

 

2- GS.TS. Kim Seock Sam    

 

 Đại học Kyungpook , Hàn quốc

 Email: sskim@knu.ac.kr     

 

 

sskim.JPG

 

 

3- GS.TS. A Kuleshov    

 

Đại học Baumanskai, Nga

Email: kuleshov@power.bmstu.ru

 

 

kuleshov.JPG

 

4- TS. Lê Chí Hiếu

 

Đại học Cardiff, Anh

Email: le-chih@cf.ac.uk

 

 

hieu.JPG

 

 

5- GS.TS. Uhme Hara

 

Đại học Nagoya, Nhật bản
Email:
uhmehara@nagoya.ac.jp 

 

 

hmeraha.JPG

 

 

 

6. PGS.TS. Đinh Bá Trụ

 

Học viện KTQS, Việt nam

Email: dinhbatru@yahoo.com
      

 

 

tru.JPG

 

 

7- GS.TS. LIU Gui Rong

 

Đại học NUS, Singapore

Email: mpellugr@nus.edu.sg

 

Lui.JPG

 

        

Bộ môn CN Cơ điện tử


1.1. Danh sách cán bộ: 


Trưởng Bộ môn CN Cơ điện tử

                       TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:  0915-025-155
 Email:           hienlt@epu.edu.vn

 hien5.JPG


                       ThS. Ngô Sỹ Đồng

 Điện thoại:   0932-435-666
 Email:           dongns@epu.edu.vn

    Dongns.JPG 

                   

                        ThS. Đặng Thị Phương Liên

 Điện thoại:   0904-996-837
 Email:           liendtp@epu.edu.vn

 IMG_0326.jpg

  

                     ThS. Phùng Văn Quang

 Điện thoại:   0913-361-257
 Email:           quangpv@epu.edu.vn

 vanquang.png

                        

                      TS. Bùi Văn Bình

 Điện thoại:   0949-000-226
 Email:           binhbv@epu.edu.vn

 buibinh.JPG

  

                  TS. Nguyễn Trọng Du

 Điện thoại:   0912-650-116
 Email:           dunt@epu.edu.vn

  du.jpg

  

                    ThS. Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

 Điện thoại:   0904-319-999
 Email:           myhxn@epu.edu.vn

 My.jpg


1.2. Danh sách các môn học

TT

Tên môn học

Số TC

Trình độ

Ghi chú

1

Cơ kỹ thuật 1

2

ĐH,CĐ, TC

Các ngành

2

Cơ kỹ thuật 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

3

Kỹ thuật thủy khí

2

ĐH,CĐ, TC

Các ngành Kỹ thuật

4

PP xây dựng bề mặt cho CAD/CAM

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

5

Phương pháp phần tử hữa hạn

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

6

Kiểm tra và bảo đảm chất lượng sản phẩm

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

7

Thiết kế và phát triển sản phẩm

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

8

Rô bốt Công nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

9

Hệ thống sản xuất tự động

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

10

Dao động  kỹ thuật

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

11

Phần mềm Công nghiệp 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

12

Phần mềm Công nghiệp 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

13

Các hệ thống cơ điện tử

3

ĐH,CĐ

CODT

14

Đồ án các hệ thống cơ điện tử

1

ĐH,CĐ

CODT

15

Thiết kế rô bốt

2

ĐH,CĐ

CODT

16

Ứng dụng KTS trong cơ khí

2

ĐH,CĐ

CODT

17

Công nghệ tạo mẫu nhanh

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

18

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

19

Truyền động thủy lực và khí nén

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

20

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XDBộ môn CN Chế tạo máy

2.1. Danh sách cán bộ

Trưởng Bộ môn CN Chế tạo máy 

                        ThS. NCS. Nguyễn Hồng Lĩnh

 Điện thoại:  0988-554-643
 Email:           linhnh@epu.edu.vn

 Linh.jpg


                   PGS.TS. Đinh Văn Chiến


ĐT:      0913-214-028 

Email: chiendv@epu.edu.vn


 chien.jpg 


                   ThS. Phạm Hải Trình


ĐT:         0912-346-968

Email:    trinhph@epu.edu.vn


Trinh2.jpg


                   ThS. Phí Trọng Hùng


ĐT:         0972-469-621

Email:    hungpt@epu.edu.vn


DSC_6179.JPG                     KS. Nguyễn Việt Hưng


ĐT:         0912-760-913

Email:    hungnv@epu.edu.vn


nvhung.png  


2.2. Danh sách các môn học


TT

Tên môn học

Số TC

Trình độ

Ghi chú

1

CN Chế tạo máy 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

2

CN Chế tạo máy 2

2

ĐH,CĐ

CNCK

3

CN Hàn và XLBM

2

ĐH,CĐ

CNCK

4

CN và TB GCAL

3

ĐH,CĐ

CNCK

5

Vật liệu học

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

6

Dung sai – Kỹ thuật đo

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

7

Công nghệ CNC

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

8

Cơ khí điện lực 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

9

Đồ án công nghệ chế tạo máy

1

ĐH,CĐ

CNCK

10

Thực tập Hàn, phun phủ

2

ĐH,CĐ

CNCK

11

Thực tập CNC

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

12

Thực tập xí nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

13

Cơ khí điện lực 2

2

ĐH,CĐ

CNCK

14

Sửa chữa máy công nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

15

Thiết kế dây chuyền sản xuất cơ khí

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

16

Cơ sở thiết kế máy 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

17

Cơ sở thiết kế máy 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

18

Vẽ kỹ thuật 1

2

ĐH,CĐ

Các ngành

19

Đồ án CS TKM

1

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

20

Vẽ kỹ thuật 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,X


Bộ môn CN Xây dựng


3.1. Danh sách cán bộ:


Trưởng Bộ môn CN Xây dựng

                        TS. Lê Thanh Toàn

 Điện thoại:  0902-986-885
 Email:           toanlt@epu.edu.vn

 toanlt.jpg


                        TS. Nguyễn Hải Quang

 

ĐT:       0915077896

Email:  quangnh@epu.edu.vn


 quang nh.JPG


                        TS. Đỗ Thu Nga

 

ĐT:      0904-138-285

Email: ngadt@epu.edu.vn


 nga.jpg


                        ThS.NCS. Lê Thái Bình

 

ĐT:      0983-010-529

Email: binhlt@epu.edu.vn


 thaibinh.JPG


                        ThS.KTS. Nguyễn Hoành

 

ĐT:      0983-124-598

Email: hoanhn@epu.edu.vn


 hoanh.jpg


                        ThS.Nguyễn Việt Tiến

 

ĐT:      0979-721-216

Email: tiennv@epu.edu.vn


viettien.png 


3.2. Danh sách các môn học


TT

Tên môn học

Số TC

Trình độ

Ghi chú

1

Kinh tế xây dựng

2

ĐH, CĐ

XDCT

2

Trắc địa

2

ĐH, CĐ

XDCT

3

Vật liệu xây dựng

2

ĐH, CĐ

XDCT

4

Địa chất công trình

2

ĐH, CĐ

XDCT

5

Cơ học đất

2

ĐH, CĐ

XDCT

6

Máy xây dựng

2

ĐH, CĐ

XDCT

7

Kỹ thuật an toàn

2

ĐH, CĐ

XDCT

8

Tiếng anh chuyên ngành

2

ĐH, CĐ

XDCT

9

Nền và móng

3

ĐH, CĐ

XDCT

10

Đồ án nền và móng

1

ĐH, CĐ

XDCT

11

Kết cấu bê tông cốt thép

3

ĐH, CĐ

XDCT

12

Thiết kế và kết cấu CT thép

3

ĐH, CĐ

XDCT

13

Kiến trúc 1

2

ĐH, CĐ

XDCT

14

Đồ án kiến trúc

1

ĐH, CĐ

XDCT

15

Thiết kế CT BTCT

3

ĐH, CĐ

XDCT

16

Đồ án Thiết kế CT BTCT

1

ĐH, CĐ

XDCT

17

Đồ án Thiết kế CT thép

1

ĐH, CĐ

XDCT

18

Kỹ thuật thi công 1

2

ĐH, CĐ

XDCT

19

Kỹ thuật thi công 2

2

ĐH, CĐ

XDCT

20

Đồ án kỹ thuật thi công

1

ĐH, CĐ

XDCT

21

Tổ chức thi công

2

ĐH, CĐ

XDCT

22

Đồ án tổ chức thi công

1

ĐH, CĐ

XDCT

23

Tải trọng và tác động

2

ĐH, CĐ

XDCT

24

Hệ thống kỹ thuật trong công trình

2

ĐH, CĐ

XDCT

25

Công trình Điện

3

ĐH, CĐ

XDCT

26

Đồ án Công trình điện

1

ĐH, CĐ

XDCT

27

Kiểm định chất lượng công trình

2

ĐH, CĐ

XDCT

28

Cơ sở qui hoạch và kiến trúc

2

ĐH, CĐ

XDCT

29

Môi trường và phát triển bền vững

2

ĐH, CĐ

XDCT

30

Cấp thoát nước

2

ĐH, CĐ

XDCT

31

Kiến trúc 2

2

ĐH, CĐ

XDCT

32

Thủy văn

2

ĐH, CĐ

XDCT

33

UD tin học trong XD

2

ĐH, CĐ

XDCT

34

Phương pháp số trong tính toán kết cấu

2

ĐH, CĐ

XDCT

35

Luật Xây dựng

2

ĐH, CĐ

XDCT

36

Kết cấu đặc biệt bằng BTCT

2

ĐH, CĐ

XDCT

37

Kết cấu đặc biệt bằng kim loại

2

ĐH, CĐ

XDCT

38

Kết cấu nhà nhiều tầng

2

ĐH, CĐ

XDCT

39

Kết cấu liên hợp thép - BTCT

2

ĐH, CĐ

XDCT

40

Kết cấu gạch đá

2

ĐH, CĐ

XDCT

41

KC Nhà máy Nhiệt điện

2

ĐH, CĐ

XDCT

42

KC Nhà máy thủy Điện

2

ĐH, CĐ

XDCT

43

Cơ học kết cấu

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

44

Cơ học đất

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XDTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến