Đường link www.epu.edu.vn/UpLoadFiles/12_11_16_01_23_41Mau do an D3.doc

Chi Tiết

Từ năm học 2012-2013. Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Xây dựng công trinh điện cho cả hai hệ Đại học và Cao đẳng

Chi Tiết

 

1- Công nghệ Cơ khí: Mechanical Design

2- Công nghệ Cơ điện tử: Mechatronic

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến