Dách sách hội đồng Khoa học và Đào tạo (24/09/2013)
 
logo.jpg

ĐT: +84-24-2-2185580

Chủ tịch hội đồng
                        TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:          0915-025-155
 Email:                   hienlt@epu.edu.vn

Chuyên ngành:    Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:                  Đại học Điện lực

 hien5.JPG

Phó chủ tịch hội đồng
                PGS.TS. Đinh Văn Chiến

 Điện thoại:       0913214028
 Email:                chiendv@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Mỏ địa chất

 chien.jpg

Thư ký  hội đồng
                  TS. Lê Thanh Toàn

 Điện thoại:      0902986885
 Email:               toanlt@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 toanlt.jpg

Ủy viên hội đồng
                  PGS.TS. Phạm Văn Nghệ

 Điện thoại:        0903408978
 Email:                nghepv@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Bách khoa Hà nội

 nghe.jpg

Ủy viên hội đồng
                     TS. Bùi Văn Bình

 Điện thoại:        0949000226
 Email:                binhbv@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Cơ học KT

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 buibinh.JPG

Ủy viên hội đồng
                     TS. Nguyễn Trường An

 Điện thoại:        0975280976
 Email:                annt@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Học viện Kỹ thuật Quân sự

truongan.png 

Ủy viên hội đồng
                     ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

 Điện thoại:        0988554643
 Email:                linhnh@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Điện lực

Linh.jpgTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến