HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NHÂN DỊP 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 1966-2011

 

PHÂN BAN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN TỬ

 

(International Symposium on Mechanical Engineering & Mechatronics)

Hà nội, Ngày 16-18 tháng 11 năm 2011

 

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến