Điểm chuẩn vào hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khoa CNCK là 7.5 điểm cho 02 môn

Chi Tiết

 

1- Công nghệ Cơ khí: Mechanical Design

2- Công nghệ Cơ điện tử: Mechatronic

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến