Khởi động chương trình hợp tác Đào tạo Việt - Đức (20/09/2009)
 

 

Ngày 19-9-2009 Khoa Cơ khí Đại học Điện lực đã tham gia chương trình xây dựng kế hoạch phối hợp đào tạo Việt - Đức về ngành Cơ - Điện tử

1) Phía Việt nam đại diện của 03 Khoa Cơ khí của các trường:

       Giám đốc trung tâm Việt Đức BK: PGS.TS. Nguyễn Phong Điền

       Đại học Điện lực (TS. Lê Thượng Hiền)

       Đại học SPKT Hưng Yên (PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng)

       Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội (GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến)

2) Phía Cộng hòa liên bang Đức: có đại diện của 03 Khoa cơ khí các Trường

       Đại học Kỹ thuật Hannover (GS. Heimann),

       Đại học kỹ thuật Bradenburg (GS. Harald Loose) - Giám đốc nhóm làm việc Cơ điện tử tại Đức

       Đại học Duisburrg-Essen (GS. Manfred Hiller).

GS. Heimman và GS. Manfred Hiller là đồng tác giả quyển sách Mechatronik bằng tiếng Đức xuất bản năm 2008 và bản tiếng Anh xuất bản năm 2009. Đều là các GS đầu tiên tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử của Đức và Thế giới từ năm 1990

3) Mục tiêu của chương trình: Thực hiện đào tạo ngành Cơ điện tử tại 03 trường Đại học đầu tiên của Việt nam theo chương trình đào tạo của Công hòa Liên Bang Đức có tính đến yếu tố Việt nam

4) Nguồn tài trợ: Hội khoa học kỹ thuật Hàn lâm Đức (DAAD)

5) Kế hoạch triển khai: Bắt đầu khởi động dự án từ tháng 9/2009 và có thể áp dụng đào tạo từ năm học 2010-2011

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến