Sứ mạng và chiến lược (20/08/2009)
 

Sứ mạng

Khoa Công nghệ Cơ khí xác định sứ mạng gắn liền với sứ mạng của Trường Đại học Điện lực và Tập Đoàn Điện lực Việt nam về phát triển ngành Cơ khí – Điện lực, đồng thời Khoa quyết tâm xây dựng, không ngừng phát triển để hoàn thành sứ mạng:


“Sứ mạng của Khoa Công nghệ Cơ khí Đại học Điện lực là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực cơ khí,  tự động hóa, cơ điện tử, điện góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.”

 

Mục tiêu

Mục tiêu chung của Khoa là phấn đấu trở thành “Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Cơ khí Điện lực và Cơ điện tử; là nơi sáng tạo tri thức mới và đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp, với cơ cấu đào tạo đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn Quốc tế; là địa chỉ đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ hấp dẫn, tin cậy đối với các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước”.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến