Khoa CNCK tổ chức kiểm tra định kỳ chung môn Cơ kỹ thuật 1 cho toàn khóa Đ11.

ĐỐI TƯỢNG: (Đợt 2)

CÁC SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN - Gồm cả các SV đã có Danh sách tại Đợt 1 mà chưa Kiểm tra do Trùng lịch Thi của Nhà trường.

- Thời gian: CHỦ NHẬT  - Ngày 12 tháng 11 năm 2017

+ Kíp 2 từ 8h00

Chi Tiết

      Giữa xã hội ngổn ngang những mảng tối, ít nhiều con người em, câu chuyện về em tạm khiến nhiều người quên đi những u ám quẩn quanh.

Chi Tiết

Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kíp 1 từ 8h00-CHỦ NHẬT - Ngày 08 tháng 10 năm 2017

Khoa CNCK tổ chức kiểm tra định kỳ chung Bài số 1 môn Cơ kỹ thuật 1 cho toàn khóa Đ11.

ĐỐI TƯỢNG: (Đợt 1)

Gồm có các lớp sau: D11CNCTM; D11H1; D11H3; D11 NHIET; D11CDT; D11DL; D11DCN&DD2.

- Thời gian: CHỦ NHẬT  - Ngày 08 tháng 10 năm 2017

+ Kíp 1 từ 8h00 : Sinh viên có mặt trước Phòng thi 5 phút

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến