Ngày 20 tháng 09 năm 2013, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ra quyết định số 4104/QĐ-BGDĐT cho phép Đại học Điện lực đào tạo ngành CN kỹ thuật Công trình Xây dựng hệ Đại học chính quy

Chi Tiết

Từ ngày 13-20/1/2013 Khoa  CNCK sẽ tổ chức Techshow cho sinh viên Đ3 các ngành tại sân cầu lông CS1- EPU

Chi Tiết

 

Tính đến ngày 30/09/2013 Số lượng sinh viên các hệ theo học tại khoa công nghệ cơ khí bao gồm

Chi Tiết

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo lịch nghỉ hè như sau

Chi Tiết

Khoa Công nghệ Cơ khí thông báo lịch trực tại Cơ sở 2 như sau

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến