• Lịch tuần 40 - Khoa Công nghệ Năng lượng (17/05/2017)
 • Lịch tuần 39 - Khoa Công nghệ Năng lượng (11/05/2017)
 • Lịch tuần 38 - Khoa Công nghệ Năng lượng (04/05/2017)
 •  

  Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.

  Chi Tiết

 • Khoa Công nghệ Năng lượng (02/05/2016)
 • Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 • Chuyên ngành Điện lạnh - Lĩnh vực ứng dụng (14/04/2013)
 •  

 • Tuyển dụng cán bộ quản lý vận hành nhà máy thủy điện Trạm Tấu (14/02/2017)
 • Bộ môn Năng lượng tái tạo sinh hoạt chuyên môn tháng 11, 2016 (19/11/2016)
 • Tuyển dụng nhân viên vận hành tòa nhà: Cơ hội sinh viên chuyên ngành Điện lạnh, Nhiệt (13/11/2016)
 •  

  Năm 2017, Đại học Điện lực dự kiến tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 3 chuyên ngành Năng lượng tái tạo (NLTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam.

  Chi Tiết

 • Giới thiệu lịch sử và chương trình đào tạo Kỹ sư Nhiệt điện, tại Đại học Điện lực (31/10/2016)
 • Vai trò của nhà máy Nhiệt điện (31/10/2016)
 • Chuyên ngành Năng lượng tái tạo: Kiến thức và cơ hội việc làm (29/08/2016)
 •  

 • Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Năng lượng tái tạo - tháng 4, 2017 (01/05/2017)
 • Buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Bộ Công Thương 2016, Khoa Công nghệ Năng lượng (31/03/2017)
 • Hướng nghiên cứu của Bộ môn Năng lượng tái tạo (28/02/2017)
 •  

 • Khóa học thẩm định tài chính dự án điện gió do GIZ tổ chức (01/10/2016)
 • (23/10/2015)
 • HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC VÀ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT PRAHA (08/01/2010)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến