• Lịch tuần 22 - Khoa Công nghệ Năng lượng (05/01/2018)
 • Lịch tuần 21 - Khoa Công nghệ Năng lượng (29/12/2017)
 • Lịch tuần 18 - Khoa Công nghệ Năng lượng (08/12/2017)
 •  

 • Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo và Môi trường (03/05/2016)
 • Khoa Công nghệ Năng lượng (02/05/2016)
 • Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 •  

 • Giảng viên khoa CNNL tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 (30/06/2017)
 • Liên chi đoàn khoa CN Năng lượng tham gia buổi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (31/03/2017)
 • Tuyển dụng cán bộ quản lý vận hành nhà máy thủy điện Trạm Tấu (14/02/2017)
 •  

 • Hội thảo đánh giá, góp ý chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng (03/01/2018)
 • Hội thảo đánh giá, góp ý chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt (30/11/2017)
 • THỰC TẬP PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ (10/10/2017)
 •  

 • Kế hoạch nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ Năng lượng 2017-2018 (05/09/2017)
 • Hệ thống tích trữ năng lượng (29/05/2017)
 • Đề tài cấp trường đăng ký năm 2017 của Khoa CNNL (02/05/2017)
 •  

 • Hội thảo Năng lượng sạch Việt Nam - Úc (27/12/2016)
 • Khóa học thẩm định tài chính dự án điện gió do GIZ tổ chức (01/10/2016)
 • (23/10/2015)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến