• Lịch tuần 44 - Khoa Công nghệ Năng lượng (15/06/2017)
 • Lịch tuần 43 - Khoa Công nghệ Năng lượng (09/06/2017)
 • Lịch tuần 42 - Khoa Công nghệ Năng lượng (30/05/2017)
 •  

  Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.

  Chi Tiết

 • Khoa Công nghệ Năng lượng (02/05/2016)
 • Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 • Chuyên ngành Điện lạnh - Lĩnh vực ứng dụng (14/04/2013)
 •  

 • Tuyển dụng cán bộ quản lý vận hành nhà máy thủy điện Trạm Tấu (14/02/2017)
 • Bộ môn Năng lượng tái tạo sinh hoạt chuyên môn tháng 11, 2016 (19/11/2016)
 • Tuyển dụng nhân viên vận hành tòa nhà: Cơ hội sinh viên chuyên ngành Điện lạnh, Nhiệt (13/11/2016)
 •  

  Năm 2017, Đại học Điện lực dự kiến tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 3 chuyên ngành Năng lượng tái tạo (NLTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam.

  Chi Tiết

 • Giới thiệu lịch sử và chương trình đào tạo Kỹ sư Nhiệt điện, tại Đại học Điện lực (31/10/2016)
 • Vai trò của nhà máy Nhiệt điện (31/10/2016)
 • Chuyên ngành Năng lượng tái tạo: Kiến thức và cơ hội việc làm (29/08/2016)
 •  

  Tóm tắt: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chỉ ra rằng NLTT sẽ là một bộ phận quan trọng của hệ thống năng lượng quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, khi tỉ trọng các nguồn năng lượng tái tạo càng cao thì càng đặt ra các bài toán khó khăn cho các nhà vận hành do tính bất định cố hữu của chúng. Hệ thống tích trữ năng lượng (TTNL) cung cấp các giải pháp giúp hạn chế sự phụ thuộc vào thời tiết của các nguồn NLTT, cho phép thiết kế, vận hành khai thác hiệu quả các nguồn NLTT. Bài báo này trình bày tổng hợp công nghệ và ứng dụng một số dạng TTNL chính.

  Chi Tiết

 • Đề tài cấp trường đăng ký năm 2017 của Khoa CNNL (02/05/2017)
 • Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Năng lượng tái tạo - tháng 4, 2017 (01/05/2017)
 • Buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Bộ Công Thương 2016, Khoa Công nghệ Năng lượng (31/03/2017)
 •  

 • Hội thảo Năng lượng sạch Việt Nam - Úc (27/12/2016)
 • Khóa học thẩm định tài chính dự án điện gió do GIZ tổ chức (01/10/2016)
 • (23/10/2015)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến