• Lịch tuần 01 - Khoa Công nghệ Năng lượng (10/08/2017)
 • Lịch tuần 46 - Khoa Công nghệ Năng lượng (29/06/2017)
 • Lịch tuần 45 khoa Công nghệ Năng lượng (22/06/2017)
 •  

  Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.

  Chi Tiết

 • Khoa Công nghệ Năng lượng (02/05/2016)
 • Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 • Chuyên ngành Điện lạnh - Lĩnh vực ứng dụng (14/04/2013)
 •  

 • Liên chi đoàn khoa CN Năng lượng tham gia buổi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (31/03/2017)
 • Tuyển dụng cán bộ quản lý vận hành nhà máy thủy điện Trạm Tấu (14/02/2017)
 • Bộ môn Năng lượng tái tạo sinh hoạt chuyên môn tháng 11, 2016 (19/11/2016)
 •  

 • Tuyển sinh chuyên ngành Nhiệt điện năm 2017 (01/08/2017)
 • Tuyển sinh chuyên ngành QL Môi trường và Công nghiệp đô thị 2017 (31/07/2017)
 • Tuyển sinh Đại học năm 2017 các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ năng lượng – Đại học Điện lực (31/07/2017)
 •  

  Tóm tắt: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chỉ ra rằng NLTT sẽ là một bộ phận quan trọng của hệ thống năng lượng quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, khi tỉ trọng các nguồn năng lượng tái tạo càng cao thì càng đặt ra các bài toán khó khăn cho các nhà vận hành do tính bất định cố hữu của chúng. Hệ thống tích trữ năng lượng (TTNL) cung cấp các giải pháp giúp hạn chế sự phụ thuộc vào thời tiết của các nguồn NLTT, cho phép thiết kế, vận hành khai thác hiệu quả các nguồn NLTT. Bài báo này trình bày tổng hợp công nghệ và ứng dụng một số dạng TTNL chính.

  Chi Tiết

 • Đề tài cấp trường đăng ký năm 2017 của Khoa CNNL (02/05/2017)
 • Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Năng lượng tái tạo - tháng 4, 2017 (01/05/2017)
 • Buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Bộ Công Thương 2016, Khoa Công nghệ Năng lượng (31/03/2017)
 •  

 • Hội thảo Năng lượng sạch Việt Nam - Úc (27/12/2016)
 • Khóa học thẩm định tài chính dự án điện gió do GIZ tổ chức (01/10/2016)
 • (23/10/2015)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến