Các văn bản liên quan tới phát triển Năng lượng tái tạo (31/08/2015)
 
Xây dựng các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo là đặc biệt quan trọng. Qua đó, hình thành thị trường năng lượng tái tạo tại Việt nam. Sau đây, tác giả tập hợp một số văn bản liên quan tới năng lượng tái tạo.
Trong mùa tuyển sinh 2015, chuyên ngành năng lượng tái tạo của khoa Công nghệ năng lượng đã bước đầu thu hút được sự quan tâm của các thí sinh. Để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn các chế độ chính sách, mục tiêu cũng như định hướng phát triển của chuyên ngành Năng lượng tái tạo, khoa CNNL xin giới thiệu một số văn bản của chính phủ, nhà nước liên quan đến lĩnh vực này.

1.1.Quyết định 37/2011/QĐ-TTg

Quyết định này quy định các cơ chế hỗ trợ các dự án điện gió có một số nội dung chính:

- Giá mua điện từ các nhà máy điện gió (tại điểm đấu nối) là 7,8 UScent/Kwh (khoảng 1600 đồng/Kwh.

- Hỗ trợ thuế nhập khẩu thiết bị cho dự án, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng theo dạng đầu tư đặc biệt (chi tiết trong file quyết định và các danh mục khác, cần tìm thêm)

Tuy nhiên thực tế, thì hiện nay các dự án điện gió đang vận hành tại Việt nam bị lỗ nhiều với cơ chế trên (chi tiết thì cần khảo sát cụ thể). Theo tổ chức GIZ (của Đức), kiến nghị giá mua điện gió nên nâng lên 10,4 Cent/Kwh (kiến nghị vào năm 2014).

1.2. Quyết định 24/2014/QĐ-TTg

Quyết định này về điện sinh khối. Các nội dung chính:

- Giá mua điện: 5,8 cent/kWh (khoảng 1220 đồng/kWh).

- Thời gian hỗ trợ: 20 năm

- Các ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị cho dự án, miễn phí sử dụng đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ chế hỗ  trợ vốn vay

 

1.3.Quyết định 31/2014/QĐ-TTg

Quyết định này liên quan tới việc sử dụng chất thải rắn. Các nội dung chính:

Giá mua điện với dự án thu hồi từ bãi chôn lấp: 7,28 cent/kWh (1532 đồng/kWh).

- Giá mua điện với dự án đốt chất thải rắn trực tiếp: 10,05 cent/kWh (2114 đồng/kWh)

1.4.Một số quyết định khác

Các quyết định số 1855/QĐ-TTg năm 2007; quyết định 1208/QĐ-TTg năm 2011. Các Quyết định này chủ yếu đề ra mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo của Việt nam hướng tới năm 2020, tầm nhìn 2050.Khoa CNNL

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến