Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo và Môi trường (03/05/2016)
 
Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.

1 Các hướng chuyên môn và nghiên cứu chính trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo và môi trường

- Công nghệ điện gió;

- Công nghệ năng lượng mặt trời;

- Công nghệ thủy điện;

- Công nghệ sinh khối;

- Công nghệ lưu trữ điện năng;

- Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng chung;

- Điều khiển các nguồn điện phân tán;

- Đánh giá tác động môi trường của các nguồn năng lượng tái tạo;

- Thị trường và các chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo;

- Ảnh hưởng môi trường của quá trình phát triển năng lượng;

- Xử lý rác thải gắn với năng lượng.

- Công nghệ và quản lý môi trường

2. Danh sách các đề tài đang và dự kiến thực hiện

Bảng sau liệt kê các đề tài chính đang và dự kiến thực hiện của nhóm Năng lượng tái tạo – Môi trường:

No.

Tên đề tài

Cấp thực hiện, năm

Ghi chú

1

Capacity development  for social communities in producing renewable energy from livestock wastes to adapt climate change (the case of Vietnam)

APN, Japan, 2016 - 2018

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tiên tiến tích hợp năng lượng phân tán vào tòa nhà cao tầng tại Việt Nam

Bộ Công thương, 2016

Đang thực hiện

3

Mô phỏng nhà máy điện gió trên phần mềm PSCAD/EMTDC

Trường, 2015

Đã hoàn thành

4

Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng trạm nạp sử dụng pin mặt trời cho xe đạp điện tại các trường học

Trường, 2016

Đang thực hiện

5

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hệ thống năng lượng trong “tòa nhà xanh”

Trường, 2016

Đang thực hiện

6

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng ứng dụng năng lượng sinh khối tại một số làng nghề nhằm giảm ô nhiễm môi trường

Trường, 2016

Đang thực hiện

7

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị FACTS nhằm nâng cao chất lượng điện năng khi vận hành nhà máy điện gió tại các vùng biệt lập

 

 

8

Xây dựng chiến lược vận hành, điều khiển hệ thống năng lượng tòa nhà có pin năng lượng mặt trời

 

 
Tóm lược: Nhóm chuyên môn Năng lượng tái tạo – Môi trường thuộc khoa Công nghệ Năng lượng tập trung nghiên cứu các vấn đề công nghệ, kỹ thuật, chính sách phát triển điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ; và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và công nghệ, quản lý môi trường nói chung.


Khoa CN Năng lượng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến