Vai trò của nhà máy Nhiệt điện (31/10/2016)
 

Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ có thể phát triển nhờ sự tồn tại của ngành năng lượng. Là động lực cho các ngành kinh tế, công nghiệp năng lượng được coi như bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất. Việc phát triển ngành công nghiệp này kéo theo hàng loạt các ngành công nghiệp khác như công nghiệp cơ khícông nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng… Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Công nghiệp năng lượng chính là sản xuất điện năng.

Tại Việt Nam, để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu xã hội, với nhu cầu điện như trên, chương trình phát triển hệ thống điện sẽ có quy mô rất lớn.

Hiện nay, cả nước  các nhà máy nhiệt điện (than, dầu khí) đang vận hành với khoảng 19 000 MW [1], chiếm khoảng 52% tổng công suất nhà máy điện cả nước. Theo  Quy hoạch điện 7 (điều chỉnh) đã được chính phủ phê duyệt, năm 2020, tổng công suất nhiệt điện sẽ khoảng 43 000 MW (theo kịch bản cơ sở), chiếm khoảng  60% trong tổng các nguồn điện. Như vậy có thể thấy trong 4 năm tới, các nhà máy nhiệt điên sẽ được xây mới thêm khoảng 24 000 MW (tỷ lệ tăng trưởng 230%). Năm 2030 tổng công suất nguồn điện lên tới 140 000MW, trong đó thuỷ điện chỉ còn chiếm 15,3%, nhiệt điện than tăng lên chiếm 56,1%, nhiệt điện dầu – khí 12,7%.   Nhà máy nhiệt điện hiện nay và cả trong tương lai sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Để đáp ứng được sự phát triển như vậy, việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất điện năng, đặc biệt đối với các nhà máy nhiệt điện, là hết sức quan trọng, mang tính sống còn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, an ninh năng lượng của đất nước.


Khoa CN Năng lượng

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến