Lịch tuần 23 - Khoa Công nghệ Năng lượng (17/01/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 23 (Từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
16/01

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

8h30

1tiếng

P.HA

 

 

Họp Hội đồng tuyển sinh 2017

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

 

Thứ 3
17/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
18/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
19/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
20/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
21/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
22/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến