Lịch tuần 27 - Khoa Công nghệ Năng lượng (13/02/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 27(Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
13/02

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

10h30

1tiếng

P.HA

 

 

Họp triển khai thống kê sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

 

Thứ 3
14/02

8h00

1tiếng

P.HA

 

 

Triển khai hợp đồng bổ sung Giáo trình cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Ô.Hoàng

ĐT

Các thành viên theo Quyết định

 Thứ4
15/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
16/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
17/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
19/02

8h00

Cả buổi

HTC

 

 

Học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng trong toàn Đảng bộ

Ô.Hoàng

TTĐU

Các thành viên theo Quyết định

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến