Lịch tuần 29 - Khoa Công nghệ Năng lượng (01/03/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 29(Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
27/02

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

14h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Họp chấm dứt HĐLĐ đối với viên chức

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

Thứ 3
28/02

10h00

1tiếng

P.H3

 

 

Triển khai công tác tháng Thanh niên

Ô.Chung

Đoàn TN

Ô.Thắng

 Thứ4
01/03

7h30

Cả buổi

 

 

Phả Lại

Làm việc với Cty CP Nhiệt điện Phả lại về việc thực hiện Hợp đồng gói thầu biên soạn tài liệu

Ô.Hoàng

ĐT

CNNL

Thứ 5
02/03

8h00

1tiếng

P.HA

 

 

Thông qua kế hoạch triển khai việc hiệu chỉnh chương trình Giáo dục Đại học

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

9h00

1tiếng

P.HA

 

 

Họp đề án tái cơ cấu Trung tâm ACT

Ô.Hoàng

TT ACT

Ô.Hưng

 

Thứ 6
03/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
04/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
05/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến