Lịch tuần 30 - Khoa Công nghệ Năng lượng (08/03/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 30(Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
06/03

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

7h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tháng 03/2017

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

9h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Họp chấm dứt HĐLĐ đối với viên chức

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

Thứ 3
07/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
08/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
09/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
10/03

10h00

1.5 tiếng

P.HA

 

 

Làm việc với Tập đoàn DAIKIN

Ô.Hoàng

QLKH&HTQT

Ô.Hưng

 

14h00

Cả buổi

P.HA

 

 

Họp thong qua QC quản lý các hoạt động KHCN sửa đổi 2017

Ô.Hoàng

QLKH&HTQT

Ô.Hưng

 

Thứ 7
11/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
12/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến