Lịch tuần 31 - Khoa Công nghệ Năng lượng (14/03/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 31(Từ 13/03/2017 đến 19/03/2017)

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
13/03

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

13h30

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

Thứ 3
14/03

8h00

Cả buổi

P.HA

 

 

Họp thong qua QĐ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Điều lệ tổ chức của TTACT

Ô.Hoàng

ACT

Ô.Hưng

 Thứ4
15/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
16/03

8h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Thông qua dự thảo  quy chế lương mới

Ô.Hoàng

B.Tâm

Ô.Hưng

15h00

1 tiếng

P.HA,A411

 

 

Tiếp ĐH Kỹ thuật QG Đaì Bắc(Đài Loan)

Ô.Hoàng

QLKH&HTQT,HCQT

 

 

Thứ 6
17/03

5h00

3 ngày

 

 

Hà Giang

Họp BCH Đảng ủy mở rộng

Ô.Hoàng

TTĐU, HCQT

Ô.Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
18/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
19/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến