Tuyển sinh Đại học năm 2017 các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ năng lượng – Đại học Điện lực (31/07/2017)
 

Tuyển sinh Đại học năm 2017 các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ năng lượng – Đại học Điện lực

1. Giới thiệu về Khoa Công nghệ Năng lượng

Khoa Công nghệ Năng lượng là một trong những khoa quản lý nhiều chuyên ngành của trường Đại học Điện lực. Khoa Công nghệ Năng lượng được giao nhiệm vụ Đào tạo sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng, môi trường. Đến thời điểm hiện nay khoa Công nghệ Năng lượng đã và đang đào tạo: 09 lớp chuyên ngành Nhiệt điện (từ D2-Nhiệt đến D11 Nhiệt), 05 lớp chuyên ngành Điện lạnh ( từ D7-Điện lạnh đến D11 Điện lanh), 05 lớp chuyên ngành Môi trường ( từ D7- QL Môi trường đến D11- QL Môi trường), và 02 lớp chuyên ngành Năng lương tái tạo (D10-D11 Năng lượng tái tạo). Ngoài ra, hiện khoa đang đào tạo 01 lớp thạc sỹ Kỹ thuật Năng lượng.

Các cán bộ giảng dạy của khoa đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương, cấp EVN, cấp trường; nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo đã được xuất bản và được đưa vào giảng dạy, nhiều bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được công bố ở hội thảo quốc tế, các tạp chí quốc tế có chỉ số SCI.

Ngay từ ngày đầu thành lập, trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho việc Đào tạo của khoa nhằm xây dựng Khoa trở thành một trong những khoa mạnh của Việt Nam về Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng.

Khoa Công nghệ Năng lượng được trang bị 03 phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Nhiệt động học, Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng, Phòng thí nghiệm Điện lạnh.

Với các thành tích đạt được khoa đã được Bộ Công thương và EVN tặng bằng khen. Nhiều giảng viên của khoa đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở. Trong 10 năm năm liên tục, khoa Công nghệ năng lượng đạt danh hiệu đơn vị Lao động tiên tiến xuất sắc.

2. Chỉ tiêu tuyên sinh Đại học năm 2017 các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Năng lượng

Chuyên ngành Nhiệt điện. Mã chuyên ngành : D510301_05. Chỉ tiêu tuyển sinh : 40. Tổ hợp xét tuyển : A00, A01, D07.

Chuyên ngành Điện lạnh.  Mã chuyên ngành : D510301_06. Chỉ tiêu tuyển sinh : 75. Tổ hợp xét tuyển : A00, A01, D07.

Chuyên ngành Năng lượng tái tạo : Mã chuyên ngành : D510301_07. Chỉ tiêu tuyển sinh : 25. Tổ hợp xét tuyển : A00, A01, D07.

Chuyên ngành Quản lý Môi trường Công nghiệp và đô thị. Mã chuyên ngành : D51060_03. Chỉ tiêu tuyển sinh : 25. Tổ hợp xét tuyển : A00, A01, D07, D01.


Khoa CNNL


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến