Lịch tuần 03 - Khoa Công nghệ Năng lượng (25/08/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 03(Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
21/08

7h30

05 phút

CS1

 

 

Chào cờ và hát quốc ca

Ô.Hoàng

HCQT

Toàn thể CBCNV

 

7h35

1tiếng

P.HA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

 

13h30

1tiếng

P.HA

 

 

Họp TB nội dung, thời gian xét tuyển tới ứng viên

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
22/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
23/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 24/08

14h00

Cả buổi

P.HA

 

 

Góp ý quy trình làm việc TTĐT&HTQT

Ô.Hoàng

TTĐT&HTQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ6 25/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
26/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
27/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến