Đại hội chi bộ Công nghệ Năng lượng nhiệm kỳ 2017-2020 (05/09/2017)
 

Đại hội chi bộ Công nghệ Năng lượng nhiệm kỳ 2017-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 7/8/2017 của Đảng ủy trường Đại học Điện lực về việc tổ chức Đại hội chi bộ, chi bộ CNNL long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 vào hồi 9h sáng ngày 01/09/2017 tại hội trường CAB401.

Khai mạc đại hội, đồng chí Trương Nam Hưng, Đảng ủy viên, bí thư chi bộ nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của đại hội. Đại hội đã tiến hành gồm các nội dung chính sau:

-          Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-          Báo cáo Tình hình đảng viên dự đại hội chi bộ Công nghệ Năng lượng nhiệm kỳ 2017-2020

-          Chủ tịch đoàn công bố nội dung chương trình đại hội

-          Thông qua qui chế đại hội

-          Báo cáo chính trị

-          Ý kiến phát biểu của Đảng ủy

-          Góp ý cho báo cáo chi bộ

-          Thông qua đề án nhân sự về cơ cấu , số lượng, và ứng cử, đề cử

-          Bầu chi ủy, Bầu bí thư chi bộ, Bầu phó bí thư chi bộ

-          Bí thư ra mắt chi bộ

-          Nghị quyết chi bộ

Đại hội đảng viên Chi bộ Công nghệ Năng lượng, nhiệm kỳ 2017-2020 tiến hành vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2017 đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Công nghệ Năng lượng, nhiệm kỳ 2015 – 2017. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết của đại biểu về những vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị.

Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí bí thư mới của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017: Đồng chí Trương Nam Hưng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời kỳ mới.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

 

 Khoa Công nghệ Năng lượng

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến