Lịch tuần 09 - Khoa Công nghệ Năng lượng (05/10/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 09 Từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
02/10

7h00

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h30

7h30

PH.A

 

 

Giao ban đầu tháng 10/2017

Ô.Hoàng

HCQT

B.Hằng

 

 

Thứ 3
03/10

18h30

Cả buổi

HTC

 

 

Chương trình “Đêm hội trăng rằm”

Ô.Chung

ĐTN

Toàn thể con em CBCNV

 

 Thứ4
04/10

10h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Họp về chủ trương đầu tư máy móc thiết bị các phòng TN, TH

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

Thứ5
05/10

8h00

1 tiếng

HTM

 

 

Họp tập thể ban lãnh đạo mở rộng

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

 

Thứ6
06/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
07/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
08/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến