Lịch tuần 14 - Khoa Công nghệ Năng lượng (10/11/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 14 (Từ 06/11/2017 đến 12/11/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
06/11

7h30

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h35

1 tiếng

PH.A

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
07/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
08/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ5
09/11

15h00

Cả buổi

PH.A

 

 

Trình bày chức năng nhiệm vụ phòng TCCB, TTrPC

Ô.Hoàng

  TCCB,TTrpc

Ô.Hưng

 

 

Thứ6
10/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
12/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến