Lịch tuần 15 - Khoa Công nghệ Năng lượng (17/11/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 15 (Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
13/11

7h30

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h35

1 tiếng

PH.A

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
14/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
15/11

7h30

Cả ngày

HTC

 

 

Khám sứa khỏe định kỳ năm 2017

HCQT

TT Y tế MTLĐCT

Toàn thể CBCNV

 

Thứ5
16/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6
17/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
19/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến