Lịch tuần 16 - Khoa Công nghệ Năng lượng (24/11/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 16 (Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
20/11

7h30

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h35

1 tiếng

PH.A

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

 

14h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Thông qua chức năng nhiệm vụ P.TCCB

Ô.Hoàng

TCCB

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
22/11

10h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Họp về chuẩn đầu ra

Ô.Hoàng

ĐT

Ô.Hưng

 

Thứ5
23/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6
24/11

14h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Thông qua kế hoạch kiểm tra năm học 2017-2018

Ô.Hoàng

TTrPC

Ô.Hưng

 

 

15h00

1 tiếng

PH.A

 

 

Trình bày bộ nhận diện thương hiệu

Ô.Hoàng

Nhóm trình bày

Ô.Hưng

 

 

Thứ 7
25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
26/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến