Lịch tuần 18 - Khoa Công nghệ Năng lượng (08/12/2017)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 18 (Từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
04/12

7h30

05 phút

PH.A

 

 

Chào cờ và hát Quốc ca

Ô.Hoàng

Ô.Hoàng

Toàn thể CBCNV

 

 

7h30

Cả buổi

TT Học liệu

 

 

Thi tốt nghiệp khóa D8 hệ Kỹ sư

Ô.Hoàng

ĐT

Các thàn viên theo quyết định

 

 

 

7h35

1 tiếng

PH.A

 

 

Giao ban đầu tháng 12

Ô.Hoàng

HCQT

Ô.Hưng

 

 

Thứ 3
05/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
06/12

8h00

2 tiếng

M202

 

 

Hội thảo lấy ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật Năng lượng

Ô.Hưng

CNNL

GV khoa CNNL và khách mời

 

Thứ5
07/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6
08/12

9h00

Cả buổi

C202

 

 

Hội thảo lấy ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo ngành CN Kỹ thuật môi trường

Ô.Hưng

CNNL

GV khoa CNNL và khách mời

 

 

Thứ 7
09/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến