Lịch tuần 22 - Khoa Công nghệ Năng lượng (05/01/2018)
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017-2018

Tuần thứ 22 (Từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời 
gian

Địa Điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Ngày

CS1

CS2

Khác

 

Thứ 2
25/12

 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

 

 

Thứ 3
26/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ4
27/12

9h00

1 tiếng

P.HA

 

 

Rà soát đề án mở ngành

Ô.Hoàng

ĐT

Khoa CNNL

 

Thứ5
28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ6
29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch giảng dạy  theo TKB của trường

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến