Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 

 Khoa Công nghệ Năng lượng gồm 21 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 Phó giáo sư, 06 tiến sỹ, 05 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, và 06 thạc sỹ, được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Nhiệt điện và Bộ môn Năng lượng tái tạo. Khoa hiện đang đào tạo 4 chuyên ngành bậc đại học gồm:

1. Nhiệt điện

2. Điện lạnh

3. Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

4. Năng lượng mới và tái tạo

Ngoài ra hiện nay khoa đang đào tạo bậc cao học với chuyên ngành Kỹ thuật Năng lượng.


 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG

1

TS.

Trương Nam Hưng

Trưởng khoa

hungtn@epu.edu.vn

2

TS.

Phí Thị Hằng 

Phó Trưởng khoa 

hangpt@epu.edu.vn 

3

TS. 

Bùi Mạnh Tú

Giảng viên

tubm@epu.edu.vn

4

TS.

Nguyễn Công Hân

Giảng viên

 

5

TS.

Nguyễn Hữu Đức

TBM NLTT,

Giảng viên

ducnh@epu.edu.vn

6

Ths.

Nguyễn Duy Thiện

Giảng viên

thiennd@epu.edu.vn

7

Ths.

Vũ Văn Vạn

Giảng viên

vanvv@epu.edu.vn

8

Ks.

Bàng Bích

Giảng viên

 

9

ThS.

Mai Đức Thuận

Giảng viên

thuanmd@epu.edu.vn

10

PGS.TS.

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

 

11

PGS.TS.

Trần Khắc Hiệp

Giảng viên

 

12

TS.

Đỗ Thu Nga

Giảng viên

ngadt@epu.edu.vn

13

Ths.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@epu.edu.vn

14

NCS.

Nguyễn Hưng Nguyên

Giảng viên

nguyennh@epu.edu.vn

15

NCS.

Ngô Thị Nhịp

Giảng viên

nhipnt@epu.edu.vn

16

CN.

Lê Nguyễn Quỳnh Phương

Giảng viên

phuonglnq@epu.edu.vn

17

NCS.

Nguyễn Quốc Uy

Giảng viên

uynq@epu.edu.vn

18

NCS.

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hant@epu.edu.vn

19

Ths.

Phùng Anh Xuân

Giảng viên

xuanpa@epu.edu.vn

20

Ths.

Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tuantv@epu.edu.vn

21

NCS.

Hà Huy Thắng

Giảng viên

thanghh@epu.edu.vn

22

TS.

Trịnh Ngọc Tuấn

Giảng viên

tuantn@epu.edu.vnKhoa Công nghệ Năng lượng

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến