Năm 2017, Đại học Điện lực dự kiến tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 3 chuyên ngành Năng lượng tái tạo (NLTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam.

Chi Tiết

Năm 2016, Đại học Điện lực tuyển sinh khóa thư 2 chuyên ngành NLTT với 70 chỉ tiêu (năm 2015 với 50 chỉ tiêu). Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành NLTT có thể làm việc trong ngành năng lượng, ngành điện (ví dụ như Tập đoàn điện lực Việt Nam, …), các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Các bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa ngành công nghiệp, cơ quan nhà nước và công chúng trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Các bạn cũng có rất nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về NLTT tại Việt nam

Chi Tiết

Đại học Điện lực tuyển sinh bậc Đại học năm 2016 các chuyên ngành thuộc khoa CN Năng lượng như sau: Nhiệt điện (100 chỉ tiêu), Điện lạnh (70), Năng lượng tái tạo (70), QL Môi trường CN&ĐT (130).

Chi Tiết

Trong khuôn khổ dự án: “Phát triển điện gió tại Việt Nam” (Up-Scaling of Wind Power in Vietnam). Dự án được cung cấp kinh phí bởi Bộ Phát triển và Cộng tác CHLB Đức. GIZ sẽ tổ chức khóa học hè về Điện gió.

Chi Tiết

Ngành học cung cấp kiến thức nền tảng, phương pháp làm việc khoa học về tính toán, thiết kế, vận hành, bảo trì kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy. Các vấn đề nhiệt trong công nghiệp và dân dụng. Các kiến thức nền tảng cơ bản điện, điều khiển tích hợp trong các ứng dụng hệ thống, quá trình nhiệt.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến