Năm 2017, Đại học Điện lực dự kiến tiếp tục tuyển sinh khóa thứ 3 chuyên ngành Năng lượng tái tạo (NLTT). Chỉ tiêu tuyển sinh của chuyên ngành là 25 sinh viên.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến