Cùng với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị di động, bên cạnh các ứng dụng mang tính giải trí, tham khảo,... thì rất nhiều phần mềm phục vụ cho các chuyên ngành kỹ thuật, tính toán phức tạp,... cũng được phát triển.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến