Tổng truy cập:131237
 Đang Online12
THÀNH TÍCH NỔI BẬT (12/08/2011)
 

Với sự cố gắng, lao động và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cho sự phát triển của Trường Đại học Điện lực, trong  những năm qua, tập thể và các cá nhân của Khoa CNTĐ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:

Các thành tích, danh hiệu tập thể đạt được:

Bằng khen của Bộ Công thương (năm 2009)

Bằng khen của EVN (năm 2010)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (2005 - 2010)

Các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cá nhân:

Nhiều danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố”

Nhiều danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp EVN” (năm 2010 của đ/c Hoàng Ngọc Nhân)

Bằng khen của EVN (năm 2009 của đ/c Hoàng Ngọc Nhân)

Và nhiều bằng khen, giấy khen của Nhà trường


Tin mới