Tổng truy cập:131229
 Đang Online4
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG (20/10/2010)
 

Theo quyết định số 653/QĐ – ĐHĐL ngày 15 tháng 10 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ tự động và Điện công nghiệp & Dân dụng.

Danh sách Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ tự động và Điện công nghiệp & Dân dụng, bao gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Văn Liễn

Nguyên TK Điện, ĐH BKHN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Hoàng Ngọc Nhân

Trưởng Khoa CNTĐ

Phó CT thường trực

3

PGS.TS Lê Văn Doanh

Nguyên TK Điện, ĐH BKHN

Ủy viên

4

PGS.TS Thái Quang Vinh

Viện Trưởng Viện CNTT

Ủy viên

5

TS.Nguyễn Thế Truyện

Viện Trưởng Viện ĐT và TĐH

Ủy viên

6

TS.Võ Huy Hoàn

Phụ trách P.QLKH&HTQT

Ủy viên

7

TS.Lưu Hồng Việt

Phó TK Điện, ĐH BKHN

Ủy viên

8

TS. Võ Quang Vinh

GV- Khoa CNTĐ

Ủy viên

9

NCS. Vũ Duy Thuận

GV- Khoa CNTĐ

Ủy viên


Tin mới