Tin Nóng

Tên chính thức : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

Tên tiếng Anh  : Center for 

Tên viết tắt       

  

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Viễn thông Điện lực trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày . Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Viễn thông Điện lực có chức năng thực hiện các dịch vụ về nghiên cứu và tư vấn các hệ thống viễn thông trong ngành Điện.

Mục tiêu của Trung tâm: trở thành một đơn vị có chất lượng hoạt động tốt nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

Chi Tiết

 
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến